Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci

Kolinec 295, okr. Klatovy 34142; IČO: 00116734

Počátky chovu drůbeže v Kolinci sahají do roku 1983, kdy byla tato výroba začleněna do našeho výrobního programu. V této době se drůbež chovala na menších farmách a v půdních prostorech objektů živočišné výroby. Tento způsob byl poměrně personálně náročný z důvodu nedostatečné technologické vyspělosti. Významným mezníkem bylo vybudování vícepodlažní haly pro odchov drůbeže v areálu v Kolinci nad nádražím. Postupně byly jednotlivé provozy rekonstruovány podle nejnovějších požadavku wellfare a využity nejmodernější technologie. Nízkokapacitní haly v půdních prostorech byly uzavřeny z důvodu neekonomičnosti. Dalším významným bodem bylo vybudování dvou hal pro chov drůbeže v areálu střediska ZOD Kolinec. Zde byly aplikovány nejnovější principy a technologické možnosti.

Těmito kroky inovací a modernizací družstvo dokáže zajistit velmi dobré prostředí jak pro naše zvířata, tak i pro vlastní personál. Patříme mezi nejvýznamnější chovatele drůbeže v regionu. Provozujeme haly o celkové naskladňovací kapacitě 220 000 kuřat. Dosahujeme nadprůměrných výsledků ve vlastním chovu. Naše výroba je na velmi vysoké úrovni v porovnání s významnými zahraničními podniky.


Farma Kolinec

Číslo hospodářství: 32005280

Kategorie chované drůbeže a používané technologie: kur domácí - výkrm kuřat - podestýlka-sláma

Technologický popis hal:

Hala1
 • Užitná plocha pro výkrm kuřat: 2442 m2
 • Technologie výkrmu: Big Duchmann
 • Počet plynových hořáků: 6 ks (propan butan)
 • Kapacita: 48000 ks kuřat chovaných na maso
Hala 4
 • Užitná plocha pro výkrm kuřat: 1422 m2
 • Související prostory:
 • Technologie výkrmu: Big Duchmann
 • Počet LTO hořáků 2 ks (s odvodem spalin)
 • Kapacita: 28000 ks kuřat chovaných na maso
Hala 2
 • Užitná plocha pro výkrm kuřat: 2442 m2
 • Technologie výkrmu: Big Duchmann
 • Počet plynových hořáků 6 ks (propan butan)
 • Kapacita: 48000 ks kuřat chovaných na maso
Hala 5
 • Užitná plocha pro výkrm kuřat: 1438 m2
 • Související prostory:
 • Technologie výkrmu: Big Duchmann
 • Počet LTO hořáků 2 ks (s odvodem spalin)
 • Kapacita: 28000 ks kuřat chovaných na maso
Hala 3
 • Užitná plocha pro výkrm kuřat: 964,8 m2
 • Související prostory:
 • Technologie výkrmu: Big Duchmann
 • Počet LTO hořáků 2 ks (s odvodem spalin)
 • Kapacita: 19000 ks kuřat chovaných na maso

Farma Malonice

Číslo hospodářství: 32005325

Kategorie chované drůbeže a používané technologie: kur domácí-výkrm kuřat-podestýlka-sláma

Technologický popis hal:

Hala1
 • Užitná plocha pro výkrm kuřat: 1532 m2
 • Související prostory:
 • Technologie výkrmu: Big Duchmann
 • Počet LTO hořáků 2 ks (s odvodem spalin)
 • Kapacita: 32000 ks kuřat chovaných na maso

Veterinární dozor: MVDr. Jaroslav Holeček