XAVEROV,a.s.

Žižkova 286/12
251 01 Říčany u Prahy


Farma Balkova Lhota

Balkova Lhota 47, Dražice

Popis areálu:

Farma se nachází v okrajové části obce Balkova Lhota, cca 10 km západně od Tábora. Areál je oplocený dratěným pletivem (180 cm) na betonových sloupcích. Osvětlení tvoří světla nad vstupem do hal a jedna výbojka na nádvoří. Je zde umístněno deset výrobních hal. Konstrukce hal je ocelová na zděné podezdívce opláštěná pozinkovaným plechem, střešní krytina je hliníková. Podlaha je asfaltová. Hala se skládá s výrobní plochy, přípravny, kotelny a plynoměrné místnosti. V přípravně je umístněn el.rozvaděč a rozvod vody s filtrací a medikací. U haly 1 - 9 stojí dva zásobníky KS u haly 10 jeden zásobník KS. Technologie krmení a napájení – Big Dutchman. Větrání příčné, podtlakové.

Na farmě se kuřata vykrmují od roku 1993. Zastavuje se 140 - 160 tisíc kusů kuřat na jednorázový zástav. Za rok je zde ukončeno 7 – 8 zástavů. Jednodenní kuřata jsou dodávána z vlastních líhní společnosti Xavergen a.s.


Farma Lysá nad Labem

Farma Lysá nad Labem,
Na Viničkách 58.

Farma výkrmu kuřat Lysá nad Labem byla dostavena v roce 1979 za městem Lysá nad Labem v krásném prostředí u lesa, na vršku zvaném Vinička, od města vzdáleného asi 1 km. Od začátku byla koncipována na chov masných plemen. Šest hal stejných rozměrů i vybavením typu BIOS Sedlčany jsou 100 m dlouhé, šířka hal 12 m, vnitřní výška 3,20 m. Užitný prostor je 1160 m2. Krmení je v hale kuřatům dopravováno spirálovým dopravníkem do tubusových krmítek -3 větve, k napájení slouží 4 větve kapátek, vše od firmy Big Duchman. Výměna vzduchu je zajišťována stropními větráky-12 ks + 2 větráky štítové-vše automaticky řízeno dle teploty a prostředí v halách, k posílení přísunu vzduchu slouží nadzemní a podstropní větrací klapky. Kuřata jsou podestýlána slamou.

U každé haly jsou 2 zásobníky na krmnou směs, každý o obsahu 12t. Směs je distribuována do hal spirálovým dopravníkem, v halách rovněž spirálou do tubusů. Vše elektronicky ovládáno. Při výpadku el. proudu je automaticky spuštěn dieselagregát vytvářející el.proud. Vysokou i nízkou teplotu v halách hlídají čidla termostatu a při hraničních hodnotách spouští signalizační zařízení.

Do roku 1985 bylo na farmě šlechtění masných plemen firmou Šlechtitelská stanice Chrustenice, od roku 1986 probíhal chov masných slepic s produkcí násadových vajec do líhní v Habrech, následně odchov masných a od r. 1992 zde kontinuelně probíhá výkrm kuřat.

Farma má svůj zdroj pitné vody ze dvou 24 m vrtů, vytápění propanem-na halách 2 hořáky Jet Masters. Podestýlku odebírá firma TALPA, s.r.o. Přerov nad Labem na další zpracování, za ní dodává slámu na podestýlání.

Obsluhu chovu zajišťují 4 pracovníci ve 24 hodinovém nepřetržitém provozu. Chov je pod neustálým veterinárním dohledem soukromého veterinárního lékaře. Na farmě se nepoužívají žádná antibiotika v případě potřeby se podávají vitaminy.

Před každým turnusem kuřat se prostředí v halách mechanicky čistí a následně odborná firma provádí mokrou a po návozu slámy plynnou dezinfekci. Kuřata přichází do komfortního prostředí s teplotou 33-35 st.C. Kompletní krmnou směs pro výkrm kuřat dodávají k tomu určení dodavatelé. Celková kapacita farmy je 130 000 výkrmových kuřat na jeden zástav.

Fér Miroslav, vedoucí farmy


Farma Dvorec u Nepomuku

Adresa farmy: XAVERgen, a.s.
Farma Dvorec

Průmyslová 167
335 03 Nepomuk

Popis areálu:

Farma se nachází v obci Dvorec, cca 5 km východně od Nepomuka. Areál je oplocený drátěným pletivem (180 cm) na betonových sloupcích. Osvětlení tvoří světla nad vstupem do hal a jedna výbojka na nádvoří. Je zde umístněno pět výrobních hal. Konstrukce hal je ocelová na zděné podezdívce, opláštěná pozinkovaným plechem, střešní krytina je hliníková. Podlahy jsou betonové. Každá hala se skládá z výrobní plochy a přípravny. Vytápění hal je řešeno přímotopnými agregáty na zemní plyn. U všech hal stojí dva zásobníky krmných směsí. Větrání příčné, podtlakové. V přípravně je umístněn el. rozvaděč a rozvod vody s filtrací a medikací.

Od roku 1974 byl areál postupně využíván od rozmnožovacího chovu nosných slepic, přes rozmnožovací chov brojlerových slepic, rozmnožovací chov brojlerových krůt, výkrm kachen až po současný stav, kdy byla část technologie přestavěna na výkrm kuřat, který se začal ve Dvorci realizovat od 20.6.2013. Farma je zastavována jednorázově, s celkovou kapacitou do 40 tisíc kusů kuřat. Za rok je zde ukončeno 7 – 8 zástavů.

Jednodenní kuřata jsou dodávána z vlastních líhní společnosti Xavergen a.s.


Otín u Klatov

Adresa farmy: XAVERgen, a.s.
Farma Otín
Otín 88
Klatovy

Popis areálu:

Farma se nachází v obci Otín, cca 8 km severně od Klatov. Areál je rozdělený na dvě samostatná střediska, horní středisko se třemi halami 1 – 3 a správní budovou a spodní středisko se třemi halami 4 – 6. Oba areály jsou oploceny drátěným pletivem (180 cm) na železných sloupcích. Osvětlení tvoří světla nad vstupem do hal a jedna výbojka na nádvoří horního areálu a tři výbojky se světly nad vstupy do hal v areálu spodním. Haly jsou 25 – 40 let staré, konstrukce BIOS – Sedlčany s betonovými podlahami. Každá hala se skládá z výrobní plochy a přípravny. Vytápění hal je řešeno na halách 1 – 3 přímotopnými agregáty na zemní plyn a na halách 4 – 6 přímotopnými agregáty na LTO. V přípravně je umístěn el. rozvaděč a rozvod vody s filtrací a medikací. U všech hal stojí dva zásobníky KS. Větrání příčné, podtlakové.

Od roku 1974 byl areál postupně využíván od rozmnožovacího chovu nosných slepic, přes rozmnožovací chov brojlerových slepic, rozmnožovací chov brojlerových krůt až po současný stav, kdy byla celá technologie přestavěna na výkrm kuřat, který se začal v Otíně realizovat od 26.2.2015. Celá farma je zastavována jednorázově, horní i spodní areál, s celkovou kapacitou do 120 tisíc kusů kuřat. Za rok je zde ukončeno 7 – 8 zástavů. Jednodenní kuřata jsou dodávána z vlastních líhní společnosti Xavergen a.s.


Farma Boječnice

Adresa: Boječnice, Bor u Tachova
Žižkova 286
251 01 Říčany u Prahy

Popis areálu:

Farma se nachází v okrajové části obce Boječnice, cca 5km od Boru u Tachova. Areál je oplocený drátěným pletivem (180 cm).

Osvětlení tvoří světla nad vstupem do hal a venkovní osvětlení. Je zde umístěno šest výrobních hal. Haly jsou zateplené, střešní krytina je hliníková. Podlaha je betonová. Hala se skládá z výrobní plochy, přípravny, kotelny. Haly se vytápí přímotopy  na LTO.

V přípravně je umístěn el.rozvaděč a rozvod vody s filtrací a medikací. U haly stojí jeden zásobník krmných směsí.

Technologie krmení a napájení - Big Dutchman. Větrání příčné, podtlakové.

Na farmě se kuřata vykrmují od roku 2015. Zastavuje se 100-108 tisíc kusů kuřat na jednorázový zástav. Za rok je plánováno 7 - 8 zástavů. Jednodenní kuřata jsou dodávána z vlastních líhní společnosti XAVERgen, a.s.