Odbytové družstvo Dynín


Farma Hartmanice

ATLAS, a.s., Dynín 92, 373 64 Dynín, IČ: 15479829

- výkrm brojlerů
- zahájení činnosti: listopad 2013

Farma Hartmanice se nachází severně od obce Hartmanice, jedná se o farmu založenou v minulosti s původní specializací na chov dojnic. Stavebními úpravami se změnou užívání byly objekty v roce 2013 upraveny pro výkrm brojlerů.

- 7 výkrmových turnusů/rok
- Vykrmovaný hybrid : brojler COBB, ROSS
- průměrná délka výkrmového turnusu 35-36 dní
- 3 výkrmové haly – každá hala kapacita 27 000 ks/turnus
- Celková kapacita farmy 81 000 ks/turnus
- dodavatel 1.denních kuřat : MACH DRUBEŽ a.s.

odběratel vykrmených brojlerů: Drůbežářské závody Klatovy a.s.

Technologie založena na automatickém řídícím systému (počítač - na základě údajů z vnějších a vnitřních čidel řídí operace pro zajištění optimálního mikroklimatu, tj teplota, vlhkost, větrání, světelný režim).

Krmné linie 5 ks /hala, misková krmítka, krmení plně automatizované, ad libidum
Napájecí linie 6 ks/hala, kapátkové napáječky (regulace tlaku vody, filtr, vodoměr, paralelně vložený medikátor); vlastní zdroj vody - vrt
Vytápění - přímotopné agregáty ERMAF 4 ks/hala, palivo propan
Ventilace – nucené větrání je umělé odtahové, řízené počítačem, čelní a stropní ventilátory, větrací klapky v bočních stěnách

Krmné směsi

- Výhradním dodavatelem KS jsou Zemědělské služby Dynín, a.s.
- 4-fázové krmení : BR1 = do cca 12 dní stáří, BR2A = do cca 21 dní stáří, BR2B do cca 30 dní stáří , BR3 = do konce výkrmu.

Speciální varianty KS pro hybrid COBB a ROSS


Farma Myšenec

Haly, technologie

Výkrm probíhá ve 4 halách současně. O celkové ploše cca 5500m2 a kapacitě 100tis kuřat. Haly jsou vybavené technologií Chore time. V každé hale jsou 4 napájecí linie s kalíškovými napáječkami a 3 krmné linie pro zajištění dostačeného příjmu vody a krmiva. Vytápění hal je zajištěno horkovzdušnými agregáty na zemní plyn.

Samozřejmostí ve výkrmu je i alarm systém a náhradní zdroj el. energie, kamerový systém a vzdálené ovládání klima-počítačů.

Renovace

V roce 2010 byl rekonstruován ventilační systém ze stropního na příčný a haly výkrmu byly zatepleny. Drobných rekonstrukcí zde proběhla celá řada od betonáže podlah, rekonstrukce kanalizace po opravy střech. Rekonstrukce probíhá vlastně během celé doby provozu.

Drůbež a péče

O provoz se starají tři zaměstnanci, kteří jsou pravidelně proškolováni v oblasti welfare.

Dodavatelem jednodenních kuřat je firma Xavergen Habry a dodavatelem krmných směsí je firma ZSD Dynín. Pro napájení kuřat používáme vodu z veřejného vodovodního řádu.


Farma Popovice

- výkrm brojlerů
- zahájení činnosti: 2006

Areál bývalého velkokapacitního teletníku byl stavebně upravený tak, že vznikly 3 výkrmové haly pro výkrm brojlerů

- 6-7 výkrmových turnusů/rok
- Vykrmovaný hybrid : brojler COBB, ROSS
- průměrná délka výkrmového turnusu 35-36 dní
- 3 výkrmové haly – každá hala 32 000 ks/turnus
- Jednorázová naskladňovaná kapacita farmy 96 000 ks/turnus
- dodavatel 1.denních kuřat : MACH DRUBEŽ a.s.
- odběratel vykrmených brojlerů: Drůbežářské závody Klatovy a.s.

Technologie je založena na automatickém řídícím systému (počítač - na základě údajů z vnějších a vnitřních čidel řídí operace pro zajištění optimálního mikroklimatu, tj teplota, vlhkost, větrání, světelný režim).

- Krmné linie 3 ks /hala, misková krmítka, krmení plně automatizované, ad libidum
- Napájecí linie 4 ks/hala , kapátkové napáječky (regulace tlaku vody, filtr, vodoměr, paralelně vložený medikátor)
- Vytápění - přímotopné agregáty ERMAF 4 ks/hala, palivo ELTO
- Ventilace – nucené větrání je umělé odtahové, řízené počítačem, čelní a boční ventilátory, větrací klapky v bočních stěnách

Krmné směsi:

Výhradním dodavatelem KS jsou Zemědělské služby Dynín, a.s.
4-fázové krmení : BR1 = do cca 12 dní stáří, BR2A = do cca 21 dní stáří, BR2B do cca 30 dní stáří , BR3 = do konce výkrmu

Speciální varianty KS pro hybrid COBB a ROSS


Farma Sviny

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.
Dynín 92, 373 64 Dynín
IČ: 62508920

- výkrm brojlerů
- zahájení činnosti: 1995

Areál farmy se nachází na jihozápadním okraji obce Sviny při veřejné komunikaci Dolní Bukovsko – Veselí nad Lužnicí a je umístěn zcela mimo obytnou zónu, nadmořská výška je cca 421 m n.m, terén je vesměs rovinatý.

- 6-7 výkrmových turnusů/rok
- Vykrmovaný hybrid : brojler COBB, ROSS
- průměrná délka výkrmového turnusu 35-36 dní
- 6 výkrmových hal

Jednorázová naskladňovaná kapacita farmy 132 000 ks/turnus

- dodavatel 1.denních kuřat : XAVERgen, a.s.
- odběratel vykrmených brojlerů: Drůbežářské závody Klatovy a.s.

Technologie je založena na automatickém řídícím systému (počítač - na základě údajů z vnějších a vnitřních čidel řídí operace pro zajištění optimálního mikroklimatu, tj teplota, vlhkost, větrání, světelný režim).

- Krmné linie, misková krmítka, krmení plně automatizované, ad libidum
- Napájecí linie, kapátkové napáječky (regulace tlaku vody, filtr, vodoměr, paralelně vložený medikátor)
- vlastní zdroj vody - vrt
- Vytápění - přímotopné agregáty ERMAF , palivo zemní plyn
- Ventilace – nucené větrání je umělé odtahové, řízené počítačem, čelní a boční ventilátory, větrací klapky v bočních stěnách

Krmné směsi:

Výhradním dodavatelem KS jsou Zemědělské služby Dynín, a.s.
4-fázové krmení : BR1 = do cca 12 dní stáří, BR2A = do cca 21 dní stáří, BR2B do cca 30 dní stáří , BR3 = do konce výkrmu

Speciální varianty KS pro hybrid COBB a ROSS