FOMAS s.r.o.

Česká Kubice
Nový Spálenec 14, Domažlice

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Farma Všeruby

Firma Fomas, s.r.o., Nový Spálenec, byla založena v r. 1993. Vznikla privatizací státního statku Všeruby u Domažlic. Současně s tím přebrala výkrmnu kuřat o kapacitě 26.000 kusů na farmě Všeruby.

Vybavení po technické stránce zajišťovala německá firma BRÜTEREI SÜD a stavební část stavební firma STAFIKO Domažlice.

Farma dosahuje dobrých výsledků, je dobře investičně udržována a modernizována. V roce 2014 byly provedeny technologické změny – nové krmení, napájení, větrání a oprava celé budovy stavebně.

V dnešní době zajišťuje dodávky krmných směsí firma ZZN Strakonice, a.s., kuřata dodává firma XAVERGEN, a.s..