Farma BÍTOZEVES

Farma funguje již několik desítek let. V roce 2004 došlo ke změně majitele.
V roce 2019 začalo rozšiřování kapacity farmy. V tomto roce byla postavena nová hala o kapacitě 35 000 ks brojlerových kuřat.
V roce 2020 byla provedena rekonstrukce původních 6 hal s kapacitou 160 000 ks brojlerových kuřat.
Následně v roce 2021 byla postavena další hala o kapacitě 30 000 ks brojlerových kuřat.

Celková kapacita farmy vzrostla na 205 000 ks brojlerových kuřat.

Haly na farmě:
Základní rozměry haly jsou 90 x 19 m.
Podlahová plocha haly 1 710 m2.
Kapacita haly cca 35 000 ks jednodenních kuřat.

Nové technologie farmy:
Od roku 2020 probíhala rekonstrukce stávajících prostor farmy včetně výměny nevyhovující technologie na nové moderní technologie.
Napájení zvířat zajišťuje 2 900 napájecích celo-nerezových niplů s odkapávací miskou Lubing.
Napájecí okruh je vybaven uzlem pro dávkování vody s medikátorem, regulátorem tlaku, vodoměrem a uzavíracím ventilem.
Krmná linka s miskovými krmítky Landmeco.