Farma LIBÍNKY

Farma Libínky patří mezi vlastní farmy Drůbežářského závodu Klatovy. Farmu tvoří dvě budovy o třech halách s kapacitou 54 000 ks kuřat. Dodavatelem jednodenních kuřat je firma Xaverov a.s.. Hala č. 1 a 2 je dvoupodlažním objektem, kde patro je označeno jako hala č. 1 a přízemí jako hala č. 2. Zde je i zděná přístavba, jenž slouží jako sociální zázemí pro zaměstnance a kancelář. Hala č. 3 je montovaný systém BIOS, kde obvodové zdi jsou vyzděny cihlami se stropním zateplením.

K ustájení se používá hluboká podestýlka tvořená slámou. Ta je po ukončení turnusu a vyskladnění drůbeže vyhrnuta a odvezena zemědělskou společností k fermentaci a využití jako hnojivo. Pravidelná je pak i očista hal a provedení DDD odbornou firmou. Krmné směsi jsou uskladněny v jednotlivých venkovních zásobnících v návaznosti na krmné technologické zařízení MULTIFAN. Krmivem je kompletní krmná směs od firmy Zemědělské služby Dynín, zabezpečující kuřatům vyrovnané dávky dusíkatých látek, energie a dalších nezbytných složek výživy, jenž jsou důležité pro rychlý růst a zdraví kuřat.

Ročně se zde uskuteční zhruba 7 výkrmových turnusů výkrmu brojlerů. Doba výkrmu kuřat je průměrně 35 dnů a zajišťují ho vedoucí a zaměstnanci, kteří se starají o chod celé farmy. Všechna vykrmovaná kuřata jsou expedována a porážena vlastní porážkou v Klatovech.