Farma BEČOV

Farma Bečov patří mezi vlastní farmy Drůbežářského závodu Klatovy. Farmu tvoří tři haly s kapacitou 135 000 ks kuřat, které dodává líheň Best Opava.

Původní stavby byly vystavěny pro chov skotu. V roce 1996 došlo k přestavbě a rekonstrukci hal č. 1 a 3 a dostavbě haly č. 2. Součástí této haly je i sociální zázemí pro zaměstnance a kancelář. Ročně se zde uskuteční zhruba 7 výkrmových turnusů výkrmu brojlerů. K ustájení se používá hluboká podestýlka a to sláma, jenž je po ukončení výkrmového turnusu vyhrnuta a odvezena k dalšímu využití, převážně jako hnojivo. Následuje zametení a umytí hal a provedení DDD odbornou firmou.

Krmné směsi jsou uskladněny v jednotlivých venkovních zásobnících. Farma používá automatický krmný systém. Krmivem je kompletní krmná směs, jenž zabezpečuje kuřatům vyrovnané dávky dusíkatých látek, energie a dalších nezbytných složek výživy, které jsou důležité pro rychlý růst a zdraví kuřat. Dodavatelem krmných směsí jsou Zemědělské služby Dynín. Doba výkrmu kuřat je průměrně 35 dnů a zajišťují ho vedoucí a zaměstnanci, kteří se starají
o chod celé farmy. Všechna vykrmovaná kuřata jsou expedována a porážena vlastní porážkou v Klatovech.