Farma HORŠOV

Farma Horšov je majetkem Drůbežářského závodu Klatovy. Máme 7 hal s celkovou kapacitou 320 000 kuřat a podlahové ploše 15 081 m2. 4 haly po 50 000 kuřatech jsou moderního typu a 3 starší haly mají kapacitu 40 000 kusů každá. Ročně uskutečníme průměrně 7 zástavů.

Všechny haly jsou vybaveny nejmodernější technologií firmy Big Dutchman – automatické krmení a napájení kuřat. Hala číslo 7 je navíc od roku 2012 vybavena rekuperací, což umožňuje nižší náklady na vytápění. Všechny haly jsou neustále monitorovány a v případě poruchy nebo výpadku elektrické energie je vydán signál na mobilní telefony. Pro pohodu a welfare zvířat jsou haly vybaveny zvýšenou ventilací a mlžením, což je důležité především v horkých letních dnech, aby nedocházelo k přehřátí kuřat.

Letecký pohled na farmu Horšov

Naskladnění celkové kapacity zajišťuje firma Mach drůbež a.s. Litomyšl, která nám dodá ročně asi 2.220 tis. kuřátek. Dodavatelem krmných směsí jsou Zemědělské služby Dynín a Zemědělské zásobování Strakonice. Krmení je neustále kontrolováno a vzorky jsou podrobeny laboratorním rozborům. Délka výkrmu trvá průměrně 35 dní a zajišťují ho vedoucí a 4 zaměstnanci, kteří se starají o chod celé farmy.

Celý areál je kamerově a elektronicky střežen. Všechna kuřata jsou porážena vlastní porážkou v Klatovech.