Klatovské kuře z českých farem

Odpovědnost, investice, modernizace

Stěžejním produktem Drůbežářského závodu Klatovy je chlazené (čerstvé) kuřecí maso. Drůbež pochází výhradně z českých uzavřených chovů. Závod dlouhodobě investuje do modernizace vlastních chovů živých kuřat a výstavby nových hal a spolupracuje pouze s prověřenými a osvědčenými certifikovanými dodavateli.

Chovatelé, přepravci i zpracovatelé jatečných zvířat jsou povinni dodržovat legislativní požadavky týkající se ochrany zvířat proti týrání. Tyto legislativní požadavky vymezují hustotu osazení kuřat chovaných na maso a z toho plynoucí povinnosti chovatele. Každý chovatel jatečných kuřat musí také absolvovat kurz odborné přípravy a získat Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Moderní chovatel musí zajistit mnoho úkonů k maximálnímu zajištění welfare chovaných zvířat − např. intenzita osvětlení, zachování doby tmy, hranice obsahu CO2 a NH3 atd. Kontrola kvality výrobků probíhá nepřetržitě.

Výrobní proces nutný pro vznik konečného kvalitního a bezpečného výrobku je kontrolován od přípravy krmných směsí přes vylíhnutí kuřat a jejich výkrm na farmě až po konečné zpracování na finální výrobky ve výrobních závodech. Velký důraz je kladen na dosledovatelnost masa, surovin a obalů. V případě potřeby je možno okamžitě zjistit, kterým dodavatelům v jakém objemu jsme daný výrobek dodali.

Všechny naše výrobní procesy mají nastaveny, udržovány a neustále zdokonalovány systémy kontroly kvality a jakosti, které zahrnují dodržování a ověřování mikrobiologických, fyzikálně-chemických, senzorických a nutričních parametrů v celém procesu výroby, expedice a přepravy, a to jak dle legislativních požadavků České republiky a Evropské unie, tak i dle nadstandardních požadavků našich odběratelů. Ve všech výrobních závodech se dodržuje vysoká úroveň správné výrobní a hygienické praxe a jsme nositeli certifikátů mezinárodních standardů BRC a IFS. Nezávisle na uvedených skutečnostech si někteří odběratelé provádějí audity a kontroly na jednotlivých výrobních závodech sami.

Krmivo

Složení krmení: Kukuřice, sójový šrot z loupaných semínek, pšenice, vitamíny A a D, stopové prky a antioxidanty

Welfare

Součástí každého správného chovu je dodržování zásad welfare. V případě chovu kuřat je to především kvalitní podestýlka, dostatek prostoru, výborný zob, čerstvá voda, ideální teplota a mnoho dalších aspektů, které určují životní podmínky kuřat. Naše společnost klade vysoké nároky na dodržování těchto pravidel, protože jen ty nejvyšší standardy zajišťují tu nejlepší kvalitu.