Farma Obytce

Adresa: Obytce č.95, 33901 Klatovy

Historie a založení farmy

V roce 1992 farmu koupila rodina Pantoflíčkova na základě vítězství v nabídce konkurenčních privatizačních projektů na ministerstvu zemědělství. Jednalo se o 7 jednopodlažních hal o celkové kapacitě 75 000 ks. Technologie byly značně zastaralé, topilo se LTO a 14 zaměstnanců také vyžadovalo své, takže ekonomika výkrmu byla velmi nízká. Přesto se podařilo farmu zmodernizovat, takže nyní využívá nejmodernější technologie a vybavení.

Počet hal, technologie

V současné době provozuje rodina 9 hal na výkrm drůbeže o celkové kapacitě 198 000 ks a podlahové ploše 9 377 m2. Všechny haly jsou vybaveny technologií BIG DUTCHMAN – automatické krmení a napájení kuřat ad libitum. Klima v hale řídí počítače, které automaticky podle vnitřních a vnějších podmínek regulují optimální teplotu a vlhkost v průběhu celého výkrmu. Důležité je optimální topení a větrání, aby zvláště v letních horkých dnech nedocházelo k přehřátí kuřat. To zajišťují výkonné ventilátory, které jsou automaticky zapínány podle venkovní teploty

Na všech halách probíhá neustálý monitoring a v případě poruchy je okamžitě vydán signál na mobilní telefony. Při výpadku elektrické energie zajišťuje bezproblémový chod farmy agregát s automatickým startováním a automatickým vypínáním, což je opět zasíláno pomocí SMS zprávy na mobilní telefony. Celý areál je elektronicky a kamerově střežen a kromě toho využívají ještě hlídací psy.

Zajímavosti o farmě

Od roku 1992, kdy farmu koupila rodina Pantoflíčkova, došlo k mnoha zásadním změnám. V roce 1996 začali obměňovat zastaralou technologii – kloboukové napáječky byly nahrazeny kapátkovými, technologie krmení s ručním zakládáním krmiva byla nahrazena automatickým šnekovým systémem. V roce 1997 došlo k zásadní a revoluční změně vytápění, LTO byl nahrazen plynovými přímotopnými agregáty a tím došlo ke značné úspoře energie a i snížení znečišťování životního prostředí. V roce 1997-99 postupně přecházeli na automatické ovládání klimapočítačem, což opět přineslo zkvalitnění výkrmu. V roce 2001 postavili novou halu na 45000 ks a v roce 2006 další, také se stejnou kapacitou.

V současné době má farma jen 1 zaměstnance a na jejím chodu se podílí celá rodina. Veškeré práce spojené s chodem farmy si zajišťují sami (odvoz hnoje, mytí, desinfekce, stlaní, naskladnění kuřátek). Ke stlaní používají dokonale suchou slámu a také její lisování a uskladnění v hangáru si provádí sami vlastními stroji. Kvalitním stelivem se předchází onemocněním v chovu a zlepšuje se kvalita výkrmu. Krmivo zajišťuje ZZN Strakonice.

V průběhu posledních 10 let došlo k výraznému zkvalitnění výroby krmných směsí a také kvalita jednodenních kuřat se výrazně zlepšila. Celý proces výroby krmných směsí a výkrmu kuřat je kontrolován a vzorky krmení a vzorky z tkání vykrmených kuřat jsou neustále monitorovány, takže celý proces výkrmu kuřat je na nejvyšší možné úrovni.