Jihoexpres Agro s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2004 a zabývá se výhradně výkrmem jatečné drůbeže.

Vlastní dvě farmy:
Dolní Miletín – 17 000ks, 6-7 turnusů /rok
Lišov – 48 000ks, 6-7 turnusů /rok


Farma Dolní Miletín

Farma vznikla přestavbou bývalého kravína v roce 1995 a v roce 2009 proběhla další rekonstrukce. Hala je napojena na zdroj pitné vody z veřejného řádu. Haly jsou vybaveny technologií firmy Big Dutchman – automatické krmení a napájení, v případě poruchy nebo výpadku elektrické energie je vyslán signál na mobilní telefony zaměstnanců. Pro pohodu kuřat jsou haly vybaveny zvýšenou ventilací a mlžením, což je zvlášť důležité v horkých letních dnech, aby nedocházelo k přehřátí kuřat.
- Krmné směsi dodávají Zemědělské služby Dynín a.s.
- Dodavatel jednodenních kuřat je firma Mach Drůbež a.s.
- Odběratel vykrmených brojlerů jsou Drůbežářské závody Klatovy a.s.


Farma Lišov

Farma vznikla přestavbou výkrmny býků v roce 1997 a v roce 2010 proběhla rekonstrukce. Hala má vlastní zdroj pitné vody ze dvou vrtů. Haly jsou vybaveny technologií firmy Big Dutchman – automatické krmení a napájení, v případě poruchy nebo výpadku elektrické energie je vyslán signál na mobilní telefony zaměstnanců. Pro pohodu kuřat jsou haly vybaveny zvýšenou ventilací a mlžením, což je zvlášť důležité v horkých letních dnech, aby nedocházelo k přehřátí kuřat.

- Kmné směsi dodávají Zemědělské služby Dynín a.s..
- Dodavatel jednodenních kuřat je firma Mach Drůbež a.s.
- Odběratel vykrmených brojlerů jsou Drůbežářské závody Klatovy a.s.