Lubská zemědělská, a.s.


Farma Loreta

Středisko Loreta je farmou společnosti Lubská zemědělská, a.s.

- od roku 1972 do roku 1992 odchov kuřic
- od roku 1992 - výkrm brojlerů - 3 haly - 70.000ks
- od roku 2002 - přístavba 3 velkokapacitních hal - 120.000ks
- celkem jednorázové naskladnění 190.000ks

Celková výroba společnosti Lubská zemědělská, a.s. ve střediscích Luby, Loreta a Nicov je 460.000ks x 7 turnusů 3.280.000ks = 6.200 - 6.400 tun drůbežího masa.

Všechny haly jsou vybaveny moderní technologií od firmy Big Dutchman. To je krmení, kapátkové napájení, systém klimatizace (mlžení) pro letní období a vytápění plynem. Ventilace je od firmy SKOV z Dánska. Systém ventilace klimatizace a topení je řízen počítačem, takže v halách je udržována optimální teplota a vlhkost a také obsah čpavku. Po každém turnusu je vyvezena podestýlka, hala je mechanicky vyčištěna, umyta horkou vodou a na závěr je provedena desinfekce a vyplynování haly. Nakonec je navezena čerstvá sláma a hala je připravena pro příjem malých kuřat.

Krmné směsi jsou dodávány krmivářskými firmami, kde jejich výroba je pod přísnou kontrolou.

Dodavatelé krmných směsí jsou:

ZSS Dynín
ZZN Strakonice
Primagra Příbram

Kvalita krmiva i napájecí vody je přísně sledována a jsou odebírány pravidelně vzorky, u kterých je sledováno složení a kvalita.


Farma Luby

Středisko Luby je farmou společnosti Lubská zemědělská, a.s.

- od roku 1992 výkrm brojlerů - 5 hal - 120.000ks jednorázově
- od roku 1972 do roku 1992 výroba vajec, snáškové haly

Celková výroba společnosti Lubská zemědělská, a.s. ve střediscích Luby, Loreta a Nicov je 460.000ks x 7 turnusů 3.280.000ks = 6.200 - 6.400 tun drůbežího masa.

Všechny haly jsou vybaveny moderní technologií od firmy Big Dutchman. To je krmení, kapátkové napájení, systém klimatizace (mlžení) pro letní období a vytápění plynem. Ventilace je od firmy SKOV z Dánska. Systém ventilace klimatizace a topení je řízen počítačem, takže v halách je udržována optimální teplota a vlhkost a také obsah čpavku. Po každém turnusu je vyvezena podestýlka, hala je mechanicky vyčištěna, umyta horkou vodou a na závěr je provedena desinfekce a vyplynování haly. Nakonec je navezena čerstvá sláma a hala je připravena pro příjem malých kuřat.

Krmné směsi jsou dodávány krmivářskými firmami, kde jejich výroba je pod přísnou kontrolou.

Dodavatelé krmných směsí jsou:

- ZSS Dynín
- ZZN Strakonice
- Primagra Příbram

Kvalita krmiva i napájecí vody je přísně sledována a jsou odebírány pravidelně vzorky, u kterých je sledováno složení a kvalita.

Obsluhu chovu zajišťují 4 pracovníci ve 24 hodinovém nepřetržitém provozu. Chov je pod neustálým veterinárním dohledem soukromého veterinárního lékaře. Na farmě se nepoužívají žádná antibiotika v případě potřeby se podávají vitaminy.

Před každým turnusem kuřat se prostředí v halách mechanicky čistí a následně odborná firma provádí mokrou a po návozu slámy plynnou dezinfekci. Kuřata přichází do komfortního prostředí s teplotou 33-35 st.C. Kompletní krmnou směs pro výkrm kuřat dodávají k tomu určení dodavatelé. Celková kapacita farmy je 130 000 výkrmových kuřat na jeden zástav.

Fér Miroslav, vedoucí farmy


Farma Nicov

Středisko Nicov je farmou společnosti Lubská zemědělská, a.s.

Od roku 1996 - kapacita 5 hal po 30.000ks - celkem 150.000ks

Celková výroba společnosti Lubská zemědělská, a.s. ve střediscích Luby, Loreta a Nicov je 460.000ks x 7 turnusů 3.280.000ks = 6.200 - 6.400 tun drůbežího masa.

Všechny haly jsou vybaveny moderní technologií od firmy Big Dutchman. To je krmení, kapátkové napájení, systém klimatizace (mlžení) pro letní období a vytápění plynem. Ventilace je od firmy SKOV z Dánska. Systém ventilace klimatizace a topení je řízen počítačem, takže v halách je udržována optimální teplota a vlhkost a také obsah čpavku. Po každém turnusu je vyvezena podestýlka, hala je mechanicky vyčištěna, umyta horkou vodou a na závěr je provedena desinfekce a vyplynování haly. Nakonec je navezena čerstvá sláma a hala je připravena pro příjem malých kuřat.

Krmné směsi jsou dodávány krmivářskými firmami, kde jejich výroba je pod přísnou kontrolou.

Dodavatelé krmných směsí jsou:

- ZSS Dynín
- ZZN Strakonice
- Primagra Příbram

Kvalita krmiva i napájecí vody je přísně sledována a jsou odebírány pravidelně vzorky, u kterých je sledováno složení a kvalita.


Středisko Nový Čestín

Středisko Nový Čestín je nejnovější farmou společnosti Lubská zemědělská, a.s. uvedenou do provozu v roce 2019 a nachází se 7 km východně od Klatov.

Farma pro výkrm drůbeže tvoří dvě haly spojené velínem s celkovou kapacitou 40 000 ks jatečných kuřat.

Haly jsou zděné, strop zateplený PIR panelem, střešní plášť je plechový. Technologie je dodaná od firmy Big Dutchman, krmení s nejnovějšími krmítky, kapátkové napájení, ventilace tunelová, systém klimatizace (mlžení) pro letní období, vytápění plynové s vnějším odvodem spalin. Celý technologický systém hal je řízen počítačem, v halách je tím udržována optimální teplota a vlhkost a také obsah CO2 a amoniaku. Pro úsporu energie, snížení prašnosti a snížení pachových látek jsou haly vybaveny rekuperační jednotkou. Osvětlení je LED diodami s možností nastavení světelného toku i nastavením výšky osvětlovacích těles nad kuřaty.
Po každém turnusu je vyvezena podestýlka, hala je mechanicky vyčištěna, umyta horkou vodou a na závěr je provedena desinfekce a případná desinsekce a deratizace haly. Nakonec je navezena čerstvá sláma a hala je připravena pro příjem malých kuřat.

Krmné směsi jsou dodávány krmivářskými firmami, kde je jejich výroba pod přísnou kontrolou. V současné době dodává krmné směsi na farmu ZZN Strakonice.

Kvalita krmiva i napájecí vody je přísně sledována a jsou odebírány pravidelně vzorky, u kterých je sledováno složení a kvalita.