Každé roční období má něco do sebe a není tomu jinak ani u podzimu. Se zbarvením stromů do široké palety teplých odstínů se začnou vypouštět rybníky a začne i výlov ryb. Tradiční rybářské řemeslo se tak dostane opět do popředí mezi podzimními aktivitami.

Charitativní výlov proběhl také 24. října 2018 v obci Lužany u místního rybníku za přítomnosti Drůbežářského závodu Klatovy. Společnost k výlovu pozvala i děti z Dětského domova Kašperské hory, Sušice a Chanovice, kde pro ně společně s Klatovským rybářstvím měla přichystaný zábavný program na celý den.

„Vnímáme jako potřebné pomáhat institucím jako jsou dětské domovy a snažíme se připravit dětem, v rámci našich možností, příjemné zážitky při netradičních aktivitách, jako je například pohled na tradiční rybářské řemeslo,“ říká generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy Ing. David Bednář
 
Letošní místem pro každoroční charitativní výlov s Drůbežářským závodem Klatovy byla obec Lužany na Klatovsku.

Půvabné místo poskytlo dětem pohled na rybářské řemeslo a během výlovu, který dle zvyků začíná v časných ranních hodinách, bylo dětem vysvětleno formou odborné a pro děti zajímavé přednášky. Mohly tak na vlastní oči vidět zástupce ryb, které v místním rybníku žijí, dozvěděli se o tom čím se ryby živí, jak jsou chráněny před ostatními a co obnáší práce rybáře. S těmito informacemi je detailně seznámil zootechnik Klatovského rybářství a.s. Jan Kanta. Stejně tak byly děti svědky i jednotlivých úkonů, které předcházejí tomu, než se ryba objeví na talíři.

Během dopoledne se děti ještě užily přírody a podívaly se do velmi krásného hotelového a jezdeckého areálu. Jednalo se o Dvůr Krutěnice, po kterém je majitelka objektu Libuše Poskočilová, provedla. Seznámila děti nejen s technikami jízdy na koni, vysvětlila jim základní pojmy a představila i jednotlivé koně, kteří jsou v areálu ustájeni. Pak už následoval rychlý přesun do tepla ke krbu do nedalekých Horaždovic, kde se děti posilnily a doplnily energii.
Rybářské řemeslo bude při výlovu k vidění na vybraných lokalitách do konce listopadu, pak ryby většina z nás uvidí až na Vánoce na sváteční tabuli.