Drůbežářský závod se již po třetí zapojil do projektu MAMMA/PARENT FRIENDLY, který zaštiťuje společnost Grafia s. r. o.. Smyslem tohoto projektu je zviditelnění firem, které pro své zaměstnance vytvářejí podmínky přátelské rodině a inspirují tak i ostatní zaměstnavatele. Ocenění, které společnost Grafia uděluje, má platnost po tři roky a certifikát je možné opakovaně obnovit.

Kritéria ocenění MAMMA/PARENT FRIENDLY, která zhodnotí odborná porota, se týkají benefitů, které daná společnost svým zaměstnancům nabízí. Drůbežářský závod splňuje všechna požadovaná kritéria a tyto benefity nabízí jako standardní součást k pracovnímu poměru. Jmenujme např. umožnění flexibilní pracovní doby ženám po návratu z rodičovské dovolené, práce na částečný pracovní úvazek, finanční podpora mladých rodin s dětmi příspěvkem na školkovné, dále se společnost zapojuje do projektů a akcí zaměřených na děti např. Den vědy a techniky v Klatovech. Drůbežářský závod nezapomíná ani na starší generaci a připravuje různá setkání, kulturní a společenské akce i pro své bývalé zaměstnance.

Certifikát MAMMA/PARENT FRIENDLY slavnostně převzali zástupci personálního oddělení spol. Drůbežářský závod Klatovy v rámci Veletrhu práce a vzdělávání v Plzni, který se uskutečnil 26. ledna 2023.