FELIX AGRO a.s.


Farma Matějovec

Matějovec 14
37842 Nová Včelnice

Jedná se o dvoulodní ocelovou halu rozdělenou do 4 sekcí, vyzděnou dutými cihlami (porotherm), střešní krytina je eternitová a stropy jsou zatepleny čedičovou vatou v kazetách. Rozměry jsou 128x48m. Z tohoto rozměru 6144 m2 je využito112 m2 jako přípravna, velín, WC,... 6032 m2 je plocha určená pro výkrm brojlerů. Hala je rozdělena na 4 samostatné části s vlastním řízením provozu. Podlaha je betonová bez poškození. Příjezdová komunikace je asfaltová, taktéž prostor před halami určený k manipulaci se zvířaty je asfaltový. Podniková komunikace je panelová.

Nejbližší obec je vzdálena 2-3 km. Dodavatel veškeré technologie je firma Big Dutchman.

Kapacita

  • Jednorázová kapacita kuřat k naskladnění se pohybuje, v závislosti na ročním období, mezi 115 000 až 130 000 ks.
  • Krmný systém: stáří 15 let, počet je 1884 krmítek ve 24 řadách.
  • Napájecí systém: stáří 15 let, počet je 6678 napaječek s odkapovými miskami ve 28 řadách. Zdroj vody smluvně zajištěn od firmy Bohemia Vitae.
  • Ventilace je nucená, na každé hale řízena vlastním počítačem. V každé sekci je 10 odsávacích ventilátorů FAU s výkonem 12800 m3/hod a 16 nasávacích ventilátorů CORON s výkonem 10100 m3/hod. Na hale 1 a 4 jsou ještě 2 štítové ventilátory s výkonem 20000 m3/hod. Na hale 2 a 3 jsou 3 štítové ventilátory s kapacitou 30000 m3/hod. Po obvodu hal je 180 nasávacích klapek o rozměrech 55x22 cm, tj. celkem 21,78 m2 plochy. Na každé hale je k počítači připojeno jedno teplotní a jedno vlhkostní čidlo.
  • Všechny haly jsou vybaveny chlazením, taktéž v automatickém režimu. Chlazení je vysokotlaké dodáno firmou Big dutchman.
  • Vytápění hal zajišťuje celkem 12 ks hořáků typu Jet Master na plynný propan. Výkon jednoho hořáku je 75 kW. K tomuto účelu se v arealu firmy nachází dvě tlakové stanice. Každá se skládá ze 3 nadzemních zásobníků samostatně umístěných na betonové podložce. Z každé tlakové stanice je jeden vývod pro dodávku paliva do dvou hal. Jedna nádrž je na 4850 l propanu.

Dále jsou před vchodem umístěny 4 nadzemní ocelové zásobníky s kapacitou á 24 t. V areálu je umístěn ještě náhradní zdroj el. energie. Jedná se o diesel agregát typ 6S160PN s výkonem 160kW, sloužící k dodávce el. energie při výpadku el. energie a je plně automatizován. Taktéž je součástí firmy kafilerní box, jímka na hnojůvku (plastová - 55 m3) a zásobárna pitné vody (cca 20-25 m3. V loňském roce byla kompletně opravena střecha v rozsahu 350 000 Kč a instalovaná ještě nová brána. V letošním roce je naplánovaná výměna plastového vedení krmiva od sil do hal od firmy Lubing.