Výroba

2008 2009 2010 2011
Chlazená kuřata: 7278 t 8335 t 9088 t 9614 t
Zmrazená kuřata: 977 t 624 t 469 t 440 t
Chlazené kuřecí díly: 6651 t 6842 t 8115 t 10014 t
Kuřecí díly zmrazené: 2135 t 1965 t 2262 t 2380 t
Marinády, polotovary: 210 t 337 t 426 t 713 t
Uzenářské výrobky: 5617 t 6910 t 6848 t 7776 t
Ostatní: 2389 t 2130 t 1888 t 2704 t
Produkce celkem v tunách: 25.257 t 27.143 t 29.096 t 33.641 t

Dotace

V dubnu 2006 společnost Drůbežářský závod Klatovy a.s. podala žádost o finanční pomoc z Operačního programu – Zlepšení zemědělských výrobků a jejich marketing na projekt Modernizace chladicího tunelu. Projekt byl úspěšně realizován ve druhém čtvrtletí 2006 a v měsíci listopadu 2006 společnost podala žádost o proplacení přijatelných výdajů. Finanční pomoc na tento projekt společnost obdržela v březnu 2007.

 

V závěru roku 2006 společnost podala žádost o příspěvek na realizaci projektu Technologie balení a úpravy kuřat. Podmínky o poskytnutí finančního příspěvku byly se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsány v květnu 2007. V průběhu 1. pololetí 2007 byl projekt realizován, a proto mohla být v červnu 2007 podána žádost o proplacení finanční dotace na tento projekt. Dotaci Drůbežářský závod Klatovy a.s. obdržel v září 2007.

 

V listopadu 2007 společnost podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu Technologie drůbežářského podniku v rámci Opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova byla se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsána v dubnu 2008. Během roku 2008 a v průběhu 1. poloviny roku 2009 byl projekt realizován. 30.7.2009 byla RO SZIF v Českých Budějovicích podána žádost o proplacení dotace, kterou by měla společnost obdržet v závěru roku 2009.

 

V červnu 2008 společnost podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu Výrobní technologie potravinářského závodu v rámci Opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podmínky o poskytnutí finančního příspěvku byly se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsány v prosinci 2008. V současné době probíhá realizace tohoto projektu.