Nové trendy - Peer systém

DRŮBEŽÁŘI Z KLATOV OPĚT NA ŠPIČCE!

Drůbežářský závod Klatovy a.s. zrealizoval v druhé polovině roku 2011 rozsáhlou investici do změny systému chytání a přepravy jatečných kuřat. Firma se rozhodla pro nový unikátní strojní systém chytání a přepravy drůbeže splňující nejpřísnější kritéria welfare zvířat při odchytu a přepravě.

Co ví "běžný člověk" o chytání a přepravě kuřat?

Skoro nic. Před přepravou jsou ptáci chyceni za nohy (běžně 3 ptáci v jedné ruce) a přeneseni do transportních klecí, které jsou těsné. Klece jsou narovnány na sebe a manipulační technikou naloženy na kamion, stejným způsobem i skládány. Mnoho zvířat při nešetrné nakládce a přepravě zemře nebo se zraní – následkem hrubého zacházení (otekliny, zlomené kosti, křídla), nárazů, při skládání, vlivem hluku, pohybových rázů v přepravkách, stresu atd.

 

 

"Tento způsob dopravy je jednoznačně nejšetrnější vůči přepravovaným zvířatům..."


Ing. Karel Vařeka

Technolog

Zcela nejlepší řešení

Eliminovat rizika a hrubé zacházení při ručním odchytu kuřat a vkládání do přepravek s následnou nešetrnou manipulací při nakládce a vykládce z přepravního kamionu. Velmi šetrný strojní odchyt kuřat kombajnem s minimalizací manipulace s kuřaty. Kombajn jemnými gumovými prsty uchopí stojící kuře a šetrně ho přepraví pásem na manipulační přepravník.

 

Přepravník má kontrolovanou hmotnost kuřat. Přepravníkem jsou kuřata šetrně převezeny k přepravnímu kamionu a pohyblivým pásem přepravníku a návěsu kamionu přeloženy na kamion. Kontrolovanou hmotností kuřat se zabrání přeložení jednotlivých pater návěsu. Přepravní návěs má řiditelnou vzduchotechniku zajišťující precizní pohodu přepravované drůbeže v průběhu dopravy jak v zimním tak v letním období. Šetrné je i vyložení kuřat na porážce. Je dokonale zajištěná sanitace technologie zabezpečující vysokou úroveň bariéry přenosu nákaz.

 

Peer systém je v průběhu několika let je provozován na 3 porážkách v Evropě. Z dat je zjevně potvrzeno, že úhyn při přepravě a zranění zvířat závisí na mnoha faktorech.

 

Byly sledovány následující parametry:

  • Zdravotní stav zvířat v době nakládky a transportu.
  • Kvalita zvířat.
  • Činnost lidí (kvalita pracovníků).
  • Rychlost nakládání/vykládání.

"Poražená zvířata, jsou od zavedení peer - systému přepravy živých zvířat, v mnohem lepším stavu. Jsem velice ráda, že se společnost DZ Klatovy a.s. tímto problémem zabývá..."


MVDr. Hana Nováková

Státní veterinární kontola

 

Předtím než byl Peer systém zaveden na trh, byly k dispozici data o chytání a dopravě brojlerů v průběhu cca 10 let od sledovaných organizací. Během tohoto období je velmi dobře známá skutečnost, že průměrné procento úhynu bylo cca 0,4%. Vyšší hodnoty, které byly zejména v průběhu letních období, nebyly do toho započteny. Poranění kuřat při kombinaci ručního odchytu s přepravkami bylo docela vysoké. V průměru 12%. Byly zkoumány 3 body – zlomená křídla, poškození prsou a krevní podliny. Procento poranění brojlerů, kteří byli odchyceni a přepravováni pomocí Peer systému je nyní 4,18%. Čísla 12% a 4,18% mohou být porovnána, protože stroje na porážkách a metody stanovení zůstaly stejné. Nicméně Peer systém má cca o 65% méně poranění kuřat!

Závěr:

Po zjištění objektivních parametrů, řádném a nelehkém zahoření nového systém můžeme odpovědně prohlásit, že investice do nového systému posunula klatovské drůbežáře na špičku evropské konkurence v zpracování drůbeže. Humální zacházení, welfare zvířat je na nejšpičkovější úrovni. Vysoká kvalita nakládání a přepravy živých zvířat se projeví také hlavně ve zvýšení jakosti zpracovávaných kuřat. Snížením stresových vlivů a poškození porážených zvířata se zásadně projeví na kvalitě zpracovávaného masa, zejména zlepšením nutričních vlastností drůbežího masa.

 

Vypracoval:

 

ing. Vařeka Karel, technolog, Drůbežářský závod Klatovy a.s.


Použité materiály:

Peer System BV, 't Hoogvelt 8, Asten