Charitativní výlov rybníka v Lužanech podpořili mladí nadšenci tradičního řemesla

Každé roční období má něco do sebe a není tomu jinak ani u podzimu. Se zbarvením stromů do široké palety teplých odstínů se začnou vypouštět rybníky a začne i výlov ryb. Tradiční rybářské řemeslo se tak dostane opět do popředí mezi podzimními aktivitami.
 
Charitativní výlov proběhl také 24. října 2018 v obci Lužany u místního rybníku za přítomnosti Drůbežářského závodu Klatovy. Společnost k výlovu pozvala i děti z Dětského domova Kašperské hory, Sušice a Chanovice, kde pro ně společně s Klatovským rybářstvím měla přichystaný zábavný program na celý den.
„Vnímáme jako potřebné pomáhat institucím jako jsou dětské domovy a snažíme se připravit dětem, v rámci našich možností, příjemné zážitky při netradičních aktivitách, jako je například pohled na tradiční rybářské řemeslo,“ říká generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy Ing. David Bednář
 
Letošní místem pro každoroční charitativní výlov s Drůbežářským závodem Klatovy byla obec Lužany na Klatovsku. Půvabné místo poskytlo dětem pohled na rybářské řemeslo a během výlovu, který dle zvyků začíná v časných ranních hodinách, bylo dětem vysvětleno formou odborné a pro děti zajímavé přednášky. Mohly tak na vlastní oči vidět zástupce ryb, které v místním rybníku žijí, dozvěděli se o tom čím se ryby živí, jak jsou chráněny před ostatními a co obnáší práce rybáře. S těmito informacemi je detailně seznámil zootechnik Klatovského rybářství a.s. Jan Kanta. Stejně tak byly děti svědky i jednotlivých úkonů, které předcházejí tomu, než se ryba objeví na talíři.
 

Během dopoledne se děti ještě užily přírody a podívaly se do velmi krásného hotelového a jezdeckého areálu. Jednalo se o Dvůr Krutěnice, po kterém je majitelka objektu Libuše Poskočilová, provedla. Seznámila děti nejen s technikami jízdy na koni, vysvětlila jim základní pojmy a představila i jednotlivé koně, kteří jsou v areálu ustájeni. Pak už následoval rychlý přesun do tepla ke krbu do nedalekých Horaždovic, kde se děti posilnily a doplnily energii.

Rybářské řemeslo bude při výlovu k vidění na vybraných lokalitách do konce listopadu, pak ryby většina z nás uvidí až na Vánoce na sváteční tabuli.

Fotogalerie

Výlov rybníka Maloborský pro děti z dětského domova

Drůbežářský závod Klatovy dlouhodobě podporuje děti z Dětského domova Kašperské hory, Sušice a Chanovice, pro které každoročně připravuje výlov rybníka doplněný o odbornou přednášku a celodenní program. Děti tak mohou na vlastní oči vidět, co obnáší práce rybáře.

 

Letos byl vypuštěn Maloborský rybník. Jednotlivé úkony, které rybář při výlovu absolvuje, detailně představil zootechnik Klatovského rybářství a.s. Jan Kanta. Ten děti seznámil i s jednotlivými zástupci vodní říše. Doslova na vlastní kůži tak mohly poznat kapra, lína, tolstolobika, amura nebo dravou štiku.

 

Poté, co pan Kanta přítomným vysvětlil i základní pravidla zpracování kapra před tepelnou úpravou, se děti odebraly zahřát a doplnit energii na oběd do nedalekých Horažďovic. V místním muzeu je navíc čekala interaktivní dílna, ve které si mohly vyzkoušet tradiční řemesla. Mezi ně patřilo zpracování ovčí vlny, či výroba lžíce. Prohlédly si také rozsáhlou sbírku marionet.

Fotogalerie

Tradiční výlov představil dětem i sumce albína

Na první listopadové pondělí připravil Drůbežářský závod Klatovy ve spolupráci s Klatovským rybářstvím charitativní výlov rybníka pro děti z Dětského domova Kašperské Hory, Sušice a Chanovice. Tento již tradiční výlov se letos uskutečnil u Velkého rybníka na Horažďovicku.

 

Drůbežářský závod Klatovy podporuje tyto dětské domovy již řadu let a letos jeho malé i velké zástupce uvítal na hrázi Velkého rybníku nedaleko Újezdu u Chanovic na Horažďovicku. Děti tu byly přítomny výlovu a mohly tak na vlastní oči spatřit práci rybářů, kterou jim navíc detailně popsal zootechnik Klatovského rybářství a.s. Jan Kanta. Ten jim nechal vylovit jednotlivé zástupce z vodní říše, aby se s nimi mohly děti osobně seznámit. Rukama zájemců tak prošli třeba kapr, lín, tolstolobik, amur, odvážní si sáhli i na dravou štiku. Nejvíce zájmu a úžasu vzbudil pětiletý sumec albín, který je mezi rybáři velkou vzácností a traduje se, že pohlazení této ryby vám přinese štěstí.

 

Po zodpovězení všech otázek se děti, kvůli krásnému leč mrazivému počasí, odebraly zahřát a doplnit sílu na oběd do nedalekých Horažďovic. Pro děti to byl příjemný den, ze kterého si kromě pěkných zážitků odvezli i dárečky jak od Klatovského rybářství, tak i od Drůbežářského závodu Klatovy.

 

Fotogalerie

Předadventní výlov v Pošumaví pro děti z dětského domova

Měsíc před Štědrým dnem uspořádal Drůbežářský závod Klatovy ve spolupráci s Klatovským rybářstvím tradiční charitativní výlov pro děti z Dětského domova Kašperské Hory a Sušice. Mrazivé ráno s lehkou sněhovou pokrývkou přivítalo 20 dětí u Nezamyslického rybníka, který se nachází v blízkosti vesnice Nezamyslice v Pošumaví v nadmořské výšce 458 metrů.

 

Šlo o jeden z posledních výlovů letošního roku. Pilní rybáři započali s výlovem již od brzkého rána. Na místě byl i zootechnik Klatovského rybářství a.s., Jan Kanta, který ochotně dětem povyprávěl o zajímavostech výlovu a hlavně jim představil všechny rybí zástupce rybníka. Všechny děti se tak mohly osobně seznámit s kaprem, línem, okounem, sumcem, tolstolobikem či amurem.

 

Program děti dále zavedl do Pohádkové chalupy Mlázovy u Kolince. Kluci i holky v teple sálajícího krbu vyslechli legendy o šumavských skřítcích, vílách, vodnících

a strašidlech. Mnoho z nich využilo možnost zapojit se do kreativní dílničky nebo projít samotnou Bránou do Šumavy, která se ukrývá na Pohádkové zahradě.

 

Po takovém programu všem náležitě vyhládlo, a tak je v klatovské Jídelně Slávie, jejímž provozovatelem je Drůbežářský závod Klatovy, čekal vydatný oběd. Na závěr děti dostaly od všech pořadatelů drobné upomínkové dárečky, které udělaly radostnou tečku za předadventním výletem.

Fotogalerie

Charitativní výlov rybníka Dalovák

Drůbežářský závod Klatovy a.s. ve spolupráci s Klatovským rybářstvím a.s. připravili 6. listopadu pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v Plzni tradiční akci - charitativní výlov. Všichni zúčastnění měli jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku poctivé a tvrdé práce rybářů u rybníka Dalovák u Horažďovic.

 

Zástupce Klatovského rybářství přiblížil všem tradice místního rybářství a zajímavě popsal, co takový výlov obnáší. Letos byli cílem rybářů chovní kapři, amuři, líni, ale i takové kusy jako je tolstolobik, štika či sumec. Všichni využili možnosti zakoupit si na hrázi rybníka čerstvě vylovené ryby. Po výlovu byl pro účastníky připraven oběd přímo v jídelně Drůbežářského závodu Klatovy. Ti si pak po vydatném občerstvení mohli nakoupit kvalitní kuřecí uzeniny a maso za zvýhodněné ceny v podnikové prodejně hned vedle závodu.

Fotogalerie

Výlet za výlovem Kovčínského rybníka pro děti z dětského domova Kašperské hory

Drůbežářský závod Klatovy a.s., druhý největší zpracovatel drůbežího masa v České republice, ve spolupráci s Klatovským rybářstvím a.s. připravili již v pořadí druhý charitativní výlov, tentokrát Kovčínského rybníka. Celodenní výlet byl uspořádán pro 27 dětí z Dětského domova Kašperské hory. A nezůstalo jen u ryb. Děti si mohly prohlédnout i nedalekou Kachní farmu Myslív, kde jsou kromě neuvěřitelných 3 000 kachen chováni i bažanti, koroptve, perličky a divocí králíci.

 

Všechny principy výlovu kaprů, tolstolobiků, amurů a línů všem dětem podrobně vysvětlil zootechnik Klatovského rybářství a.s. Ing. Jan Kanta. Ten je také provedl kachní farmou Myslív, ve které se zabývají chovem kachen březňaček, bažantů obecných, orebic, perliček a koroptví. Nejvíce nadšené byly děti z místních divokých králíků, kteří jsou v dospělosti vypouštěni do volné přírody. Jan Kanta neopomněl upozornit na tamní vzácný chov bažantů královských, kteří byli v minulosti do Evropy zavlečeni z Číny a dnes se ve volné přírodě příliš nevyskytují.

 

Další zastávkou v programu dne byl Dvůr Krutěnice, kde se děti dozvěděly zajímavosti vztahující se k chovu koní. Prohlédly si celý jezdecký areál a nahlédly do jízdárny a samotných stájí.

 

Jelikož všem dětem při prohlídce Dvora Krutěnice vyhládlo, byl následný cíl cesty naplánován do klatovské Jídelny Slavie, kterou provozuje Drůbežářský závod Klatovy, a.s.. Děti si pochutnaly na kuřecím řízku a zmrzlinovém poháru. Přes počáteční nepřízeň počasí se odpoledne vyčasilo a dětem při odpoledním výlovu rybníka vysvitlo sluníčko.

Fotogalerie

Charitativní výlov rybníka Mlýnská Lhota

Drůbežářský závod Klatovy a.s. ve spolupráci s Klatovským rybářstvím a.s. připravil pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v Plzni charitativní výlov. Účastníci této akce měli jedinečnou příležitost u rybníka jménem Mlýnská Lhota u Horažďovic poodhalit tajemství poctivé a tvrdé práce rybářů. Po téměř 14 dnech, kdy se rybník pozvolna vypustil, nahnali rybáři do sítí místní chovné kapry, amury, líny, ale i takové kusy jako je tolstolobik, štika či sumec. Zootechnik Jan Kanta z Klatovského rybářství přiblížil tradice i těžkosti místního rybářství a především popsal, co takový výlov obnáší. Klatovské rybářství dohromady spravuje přibližně 400 rybníků o celkové vodní ploše téměř 2000 hektarů a hlavní chovnou rybou je kapr. V době moderních technologií a pokroků je výlov stále tradiční záležitostí, při které je použita hlavně síla odhodlaných rybářů. Po třídění a zvážení jsou ryby postupně přepravovány do sádek, kde čekají až do Vánoc, aby se zbavily, jak se tak říká „bahnité příchutě“.

 

Celá akce proběhla za podpory a přítomnosti pana Miroslava Brabce, zastupitele města Plzně a bývalého radního Plzeňského kraje. Všichni využili možnosti zakoupit si přímo na hrázi rybníka čerstvě vylovené ryby.

 

Další zastávkou byl Drůbežářský závod Klatovy a.s., který je druhým největším producentem kuřecího masa a uzenin v České republice. Závod produkuje kuřecí maso, které pochází výhradně z českých uzavřených chovů jak vlastních tak i z farem českých certifikovaných dodavatelů. Díky moderním technologiím a řadě získaných ocenění patří závod ke špičce českého masného a uzenářského průmyslu. V podnikové jídelně, která slouží všem zaměstnancům, byl podáván vydatný oběd.

 

Důchodci navštívili také podnikovou prodejnu v Lubech přímo vedle závodu, kde mohli nakoupit kvalitní kuřecí uzeniny a maso za zvýhodněné ceny.

 

Den plný zážitků s Drůbežářským závodem Klatovy byl zakončen nedaleko Nalžovských Hor, procházkou ke kapli sv. Antonína.

Fotogalerie