Bítozeves

V roce 2019 byla postavena hala číslo 7 s kapacitou 22 500 ks kuřat. Tímto došlo k navýšení jednorázového zástavu farmy na 172 500 ks.
Hala je postavena dle nejmodernějších požadavků na výkrm a welfare jatečných kuřat. Technologie pro krmení a napájení dodala fima Landmeco, řízení ventilace je od firmy Skov systém. K vytápění jsou použita nízkotlaká teplovzdušná topidla s nepřímým spalováním a odvodem spalin mimo halu.
Ke zvýšení pohody zvířat ve výkrmu v letních měsících bylo nainstalováno voštinové chlazení.
Krmení na novou halu dodává ZS Dynín a.s., jednodenní kuřata firma Xaverov a.s.

Farma Bítozeves se nachází mezi městy Louny a Žatcem. Je zde 6 hal o velikosti cca 8000m2

s kapacitou 150000 ks brojlerů.

 

Osazená je technologii Big Dutchman. Hala č.1 má navíc mlžení, které se ocení zejména v letních měsících.

Všechny haly jsou neustále monitorovány a v případě výpadku el, energie je informace odeslána prostřednictvím mobilních telefonů.

Naskladnění celé farmy zajišťuje firma Xavergen a.s.. Ročně dodá cca 1.050.000 ks jednodenních kuřat. Dodavatelem krmných směsí je Zemědělské služby Dynín. Délka výkrmu trvá v průměru 35 dní a zajišťují ho vedoucí a 4 zaměstnanci, kteří se starají o chod celé farmy.

 

Celý areál je kamerově střežen a kuřata jsou porážena v Klatovech.

Fotogalerie